Håndverkere

Fatterns Garasje AS tilbyr et bredt spekter av profesjonelle håndverkstjenester. Vi bistår med rutinemessig vedlikehold og oppussing, utbedring og gjennomføring av mindre rehabiliteringsprosjekter. 

Vi har:

 • Blikkenslager
 • Ventilatør
 • Mekaniker
 • Sveiser
 • Rørlegger
 • Renholder
 • Maskin teknikker
 • Tømrer
 • Gartner

Vi tilbyr

 • Individuelle løsninger tilpasset brukernes behov og ønsker
 • Engasjert, faglært og serviceinnstilt personale
 • Være til hjelp for leietakere/beboere ved behov
 • Koordinering av de fleste type oppdrag